Izrada štampanih pločica (prototipno) - Izrada jednoslojnih pločica prema gotovom dizajnu ili sa električne šeme (usluga razrade layout-a pločice)      
( cijena po dogovoru )