Štampanje na RFID karticama - Štampa RFID kartica najvišeg kvaliteta
- Moguća crno-bijela štampa, u boji, zlatna, srebrna.        
( cijena po dogovoru )