O nama

HEX je inženjering firma specijalizovana za razvoj elektronskih uređaja prema zahtjevima kupca. HEX radi automatizaciju industrijskih procesa, CNC mašine, parking sisteme, evidencije radnog vremena i kontrole pristupa, sve instalacije slabe struje, IP telefoniju, GPS praćenje vozila, taxi dispečerske sisteme, opravlja sve vrste elektronskih uređaja, itd. Sektor HEX mehatronika sa svojim programom: - mašinska obrada, mašinske konstrukcije i komponente - bravarske konstrukcije od crne bravarije i inoxa - saobraćajna oprema i signalizacija - parking sistemi, komercijalni, službeni i kućni - zaprečni elementi (parking zapreke, rampe, električne rampe, automatizovane kapije, i dr.) - kontrola pristupa sa ID karticama - firmopisački radovi i reklame - sportski i reklamni displeji - liftovi za osobe sa invaliditetom HEX ima preko 30 godina tradicije i iskustva, a trenutno zapošljava 9 inženjera, 1 magistra i 1 doktora elektronike. HEX magacin je otvoren za kupce. HEX ima rezervne djelove od prije 30 godina do danas.
Telefon: 067 20 40 40
Email: hexdoo@gmail.com
Adresa Ulica Alfreda Tenisona 37
HEX doo