POLUFABRIKATI

PLC12N pcb 0.00 €/kom
plocica sa SMD otpornicima i kondezatorima...
PLC12N uc 0.00 €/kom
plocica sa SMD otpornicima,kondenzatorima i ATMEGA16L...
PLC12N MOC 0.00 €/kom
plocica sa SMD otpornicima, kondenzatorima, ATMEGA16L i opto-triacima(MOC3062)...
Hotelski citac 0.00 €/kom
sa kolom 533,zelena stampa...
Hotelski citac 0.00 €/kom
prazne plocice,bez djelova...
Displej i kapacitivna tas 0.00 €/
za agregate...
RS422 0.00 €/kom
komplet zavrseni...
RS422 0.00 €/kom
samo smd komponente zalemljene...
PCB1-P6-SOBNA-TABLA-V2-P 1.77 €/kom
stampana ploca sobna tabla...
PCB1-P6-RF-CITAC-ZA-VRAT 1.62 €/kom
stampana ploca RF citac za vrata...
PLC12N MOC 0.00 €/kom
Plocica sa SMD otpornicima,kondezatorima , optotriacima (MOC3062)...